3,15h
CZAS
KLETNO
CEL
3/10
WYSIŁEK
7+
WIEK
05.07,12.07,17.07
TERMIN

Korytarze Jaskini Niedźwiedzia są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne.
Unikalny mikroklimat jaskini (temperatura w granicach 6ºC, o niewielkiej rocznej amplitudzie; wilgotność powietrza w granicach 100%; słaby ruch mas powietrza) pozwala na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie.

 

TERMINY: W okresie wakacyjnym

KAŻDY PIĄTEK

GODZ:
15.00. – 18.15
CENA:
LĄDEK-ZDRÓJ 70 PLN ze wstępem
DŁUGOPOLE-ZDRÓJ 75 PLN ze wstępem
POSIŁEK:
CZAS WOLNY: