ORGANIZATOR: RDS Travel Biuro Podróży Dorota Ogórek-Stępniewicz.

– Biuro nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zwiedzania obiektów lub innych atrakcji turystycznych na trasie wycieczki jeśli nie prowadzą one wcześniejszych rezerwacji
– Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub pogodowe, które uniemożliwią zwiedzenie obiektów lub atrakcji turystycznych na trasie wycieczek
– Biuro zastrzega iż w przypadku niewystarczającej ilości chętnych osób wycieczka może zostać odwołana lub połączona z tą samą wycieczką z innego biura.
– Rezygnacja z wycieczki może nastąpić na dwa dni przed jej realizacją, w innym przypadku biuro jest upoważnione do potrącenia poniesionych kosztów zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest: RDS Travel Biuro Podróży Dorota Ogórek-Stępniewicz.
2. Dane osobowe podawane przy dokonywaniu zapisu na wycieczkę są pobierane wyłącznie w celu realizacji imprezy turystycznej w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych z dn.29 sierpnia 1997 r (ze zm.).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym w/w Ustawy (przewodnik turystyczny, przewoźnik, ubezpieczyciel).
4. Dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w celach innych niż deklarowane.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania w/w usługi.