3,15h
CZAS
KLETNO
CEL
3/10
WYSIŁEK
7+
WIEK

Korytarze Jaskini Niedźwiedzia są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne.
Unikalny mikroklimat jaskini (temperatura w granicach 6ºC, o niewielkiej rocznej amplitudzie; wilgotność powietrza w granicach 100%; słaby ruch mas powietrza) pozwala na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie.

 

TERMINY: ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
GODZ:
15.00. – 18.15
CENA:
ZGODNIE Z CENĄ W HARMONOGRAMIE
POSIŁEK:
CZAS WOLNY: