8,5h
CZAS
ZIEMIA KŁODZKA
CEL
3/10
WYSIŁEK
5+
WIEK

WAMBIERZYCE – przez całe wieki było i nadal jest miejscem kultu Matki Bożej . Warto zwiedzić Bazylikę oraz na wzgórzu Kwarantanny – drewniana szopkę złożoną z 800-set figurek (w tym 300 uruchamianych mechanizmem zegarowym).

CZERMNA – makabryczny pomysł budowy kaplicy z ludzkich czaszek, kości jest typowy dla epoki baroku, gdyż w ten sposób kościół usiłował uzmysłowić wiernym przemijalność ludzkiego życia i potrzebę skarbienia zasług duchowych. Ściany, sufit, ołtarz kaplicy zbudowany został z 3000 czaszek .Krypta pod podłogą Kaplicy kryje ponadto szczątki 21 tys. zmarłych. Twórcą Kaplicy był miejscowy proboszcz ks. Wacław, który zbudował ją w 1776 r. z czaszek i piszczeli ofiar wojen i epidemii.

KUDOWA, DUSZNIKI I POLANICA – zespół uzdrowisk kłodzkich. Każde z nich charakteryzuje się odmiennym składem wód mineralnych. Przyciągają urokliwymi parkami, pijalniami wód oraz trasami spacerowymi.

 

TERMINY: ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
GODZ:
09:30–18:00
CENA:
ZGODNIE Z CENĄ W HARMONOGRAMIE
POSIŁEK:
CZAS WOLNY: w trakcie zwiedzania