11h
CZAS
WROCŁAW
CEL
5/10
WYSIŁEK
5+
WIEK

W PLANIE:

PANORAMA RACŁAWICKA we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych, „przenosi” widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju.

MUZEUM NARODOWE

SPACER PO STARYM MIEŚCIE

OCEANARIUM

 

 

TERMINY: ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
GODZ:
09.30. – 21.00
CENA:
ZGODNIE Z CENĄ W HARMONOGRAMIE
POSIŁEK:
CZAS WOLNY: